Informasjon til nye frivillige


INFORMASJON TIL NYE FRIVILLIGE

Du som ønsker å bli frivillig vil bli invitert til en samtale på Frivilligsentralen for å bli litt kjent, og for gjensidig informasjon. Vi vil gjerne høre hva du kan tenke deg å bidra med. Vi vil informere deg om hvilke tjenester og aktiviteter mennesker og samarbeidspartnere i området ønsker.

Hvor mye tid du vil bruke og hva du ønsker å bidra med bestemmer du selv.

Du må ikke inngå en langsiktig avtale – trives du med å være frivillig her, så fortsetter du. Oppgaver og tidspunkt avtales mellom deg som frivillig og ansatte på sentralen.

Som frivillig får du gjøre noe du kan og vil, samtidig får du nye erfaringer og mer kunnskap.

Du vil møte mange flotte folk og kan bidra til møter mellom mennesker, økt livskvalitet, glede, deltagelse, en enklere hverdag, integrering, aktiviteter, folkehelse, kulturtilbud og et bedre lokalmiljø.

Frivillige tjenester er gratis. Frivillige kan ikke ta imot betaling, men skal ikke ha utgifter. Sentralen eller brukeren kan dekke reiseutgifter du har i forbindelse med oppdrag. Du skal ikke låne penger til, eller av brukere. Du kan godt vise identitetskort når du besøker ukjente, eller ved oppfordring.

Som frivillig har du taushetsplikt når det gjelder opplysninger av personlig art som du får kjennskap til. Taushetsplikten gjelder også etter at du har sluttet som frivillig.

Frivillige tjenester skal være ”krydder i hverdagen” og et supplement til offentlig/lønnet virksomhet.

Ta raskt kontakt med sentralen hvis du er ut på et frivillig oppdrag og noe ikke fungerer!

Er du fornøyd, si det til oss og til andre, da vil også flere bli med på laget

Gi sentralen beskjed hvis du ikke kan komme til avtalte oppdrag eller hvis du en periode ikke kan ta oppdrag pga lengre reiser, sykdom eller noe annet.

Vi har tegnet kollektiv ulykkesforsikring for alle frivillige ved sentralen.

Ila Frivilligsentral dekker området Ila og Trolla og , eies av Ilen menighetsråd og har samarbeidsavtale med Trondheim kommune. Sentralen er en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta innen frivillig virksomhet. Vi initierer, mobiliserer og samordner frivillig innsats i nærmiljøet. Vi vil at det skal være trivelig, lett og givende å være frivillig.

Du er velkommen til å stikke innom eller ta kontakt på telefon eller e-post.

Mvh Annette Taraldsen

Ila frivilligsentral

Ilevollen 15

46652520

post@ila.frivilligsentral.no

Facebook: ila frivilligsentral2022 © Ila frivilligsentral AS