Lørdag 2 November
kl. 11:00 - 16:00 Loppemarked Ila frivilligsentral
Velkommen til loppemarked på Ila frivilligsentral. All inntekt går til Møllerløkka og arbeidet rundt Ilas nye miljøvennlige kunstgressbane.

2020 © Ila frivilligsentral AS