Lørdag 2 November 2019
Kl. 11:00 - 16:00, Ila frivilligsentral Loppemarked
Velkommen til loppemarked på Ila frivilligsentral. All inntekt går til Møllerløkka og arbeidet rundt Ilas nye miljøvennlige kunstgressbane.

2021 © Ila frivilligsentral AS