Workshop med frivillige fra Trondheim

Workshopen "Meet Me" om frivilligheten

Workshopen "Meet me" ble avholdt på Strinda Frivilligsentral torsdag 26. mai.

Workshopen ble ledet av George Thomson fra Skottland;  Direktør og Visepresident i Centre for European Volunteering (CEV) som utnevnte Trondheim til Europeisk frivillighetshovedstad (EVC) 2023. 

Et knippe frivillige fra Trondheims Frivilligsentraler møtte opp, og hadde en inspirerende formiddag hvor de fortalte sine historier. George trengte hjelp til prosjektet for å presentere frivillige i Trondheim med sine ansikter og stemmer. Deltakerne fikk sitt eget portrettfoto og opptak av sin fortelling. Ett portrett vil bli valgt ut fra hver frivillighetshovedstad for å vise det store mangfoldet som finnes blant frivillige i Europa.  

Fra Ila frivilligsentral deltok Randi Haugen og Linda Marie Skjervold.


Vi håper dette prosjektet vil bidra til å løfte frem og feire frivilligheten i Trondheim.

2022 © Ila frivilligsentral AS