Slik skal du få vaksine i Trondheim

Alle innbyggere i Trondheim vil i løpet av de kommende ukene og månedene få tilbud om vaksine mot covid-19. Målet er at de fleste skal ha blitt vaksinert før sommeren. Informasjon fra Trondheim Kommunes nettsider

Dette er hva du bør vite om Trondheim kommunes vaksinasjonsplan: 

 • Du skal ikke selv bestille vaksinasjon. Du vil bli kontaktet når det er din tur. Da går du inn på på Trondheim kommunes nettsider og bestiller dag og time for vaksinering. Husk at du må bruke BankID (kodebrikke eller på mobil) for å logge inn.

 • Hvis du ikke har mulighet til å logge inn med BankID, eller ikke har mulighet til å møte opp til bestilt tid og sted, kan du ringe 90 50 90 52. 

 • Husk å ta med identitetsbevis ved oppmøte (pass, nasjonalt ID-kort, sertifikat eller bankkort med bilde).Du kan ikke få vaksine uten forhåndsbestilt avtale.

 • Vaksinen er gratis for alle.

 • Dersom du går på faste medisiner, ta med en oversikt over disse.

 • Det vil bli gitt fortløpende informasjon på Trondheim kommunes nettsiderom hvilke grupper som til enhver tid har prioritet. De første som blir vaksinert under massevaksinasjonen er aldersgruppen 75+.

 • Det er nasjonale helsemyndigheter som avgjør hvor du befinner deg i køen for vaksinasjon. Sykehjemsbeboere, andre med høy alder og/eller kroniske, alvorlige sykdommer har prioritet. Du kan lese mer om prioriteringsrekkefølgen her.

 • Trondheim kommune vil gjennomføre vaksinering i Statens Hus i Prinsens gate 1 og i flere lokaler rundt om i bydelene. Nærmere beskjed om dette vil bli gitt. 

 • Noen vil på grunn av sykdom eller kronisk uførhet ha vansker med å møte opp på vaksinasjonsstedet. Disse vil enten bli kontaktet av hjemmetjenesten for vaksine, eller de kan ta kontakt på tlf 90 50 90 52. 

 • Alle vaksiner mot covid-19 settes to ganger med noen ukers mellomrom for å kunne gi maksimal beskyttelse. Første og andre dose bestilles samtidig. Du blir også bedt om å svare dersom du ikke ønsker vaksinen.

 • Norske helsemyndigheter har så langt (per 20/1) godkjent to vaksiner mot covid-19. Flere vaksiner er under utredning for godkjenning. Begge godkjente vaksiner har tilnærmet samme beskyttelsesgrad. Du blir tilbudt den vaksinen som til enhver tid er tilgjengelig.

 • Vaksinene er grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.

 • Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Vaksinene vi får til Norge først, er i liten utstrekning testet på barn og unge. Det anbefales derfor, i første omgang, at barn under 18 år ikke vaksineres. 

 • Fastlegene vil etterhvert kunne få ansvar for deler av vaksineringen etter avtale med Trondheim kommune, men primært vil vaksiner bli tilbudt på de etablerte sentrene.

 • I lokalene hvor det pågår vaksinering vil det alltid være kompetent helsepersonell til stede.

 • Du må være frisk når du møter opp til vaksinasjon, og du må bruke munnbind.

 • Du har rett til tolk. Tolk er gratis. Har du behov for tolk, meld i fra om dette når kommunen tar kontakt. Både tolk og helsepersonell har taushetsplikt. Dette betyr at de holder opplysninger om din helse hemmelig.

 • Vaksinen er frivillig, selv om det er et nasjonalt ønske at flest mulig vaksinerer seg. 

Spørsmål og svar om koronavaksine

Spørsmål: Er vaksinering frivillig eller obligatorisk?
Svar: All vaksinasjon i Norge er frivillig. Det gjelder også vaksinasjon mot Covid-19. 

Spørsmål: Hvor mye koster det  å vaksinere seg mot Covid-19?
Svar: Vaksinasjonen mot Covid-19 er gratis.

Spørsmål: Kan jeg velge hvilken vaksine jeg vil ta?
Svar: Du får tilbudt den vaksinen som til enhver tid er tilgjengelig. Norske helsemyndigheter har så langt (per 20/1-2021) godkjent to vaksiner mot Covid-19. Begge godkjente vaksiner har tilnærmet samme beskyttelsesgrad. Etter hvert kan flere vaksiner bli godkjent. 

Spørsmål: Er vaksinen testet godt nok?
Svar: De vaksinene som til enhver tid er godkjent har vært grundig testet ut. 

Spørsmål: Har vaksinen bivirkninger?
Svar:  Alle vaksiner kan ha bivirkninger, men de fleste er milde og forbigående. Les om godkjente vaksiner og mulige bivirkninger

Spørsmål: Skal barn vaksineres?
Svar: Nei, barn og unge 18 år vil i denne omgang ikke få tilbud om vaksine. Unntaket er barn som er i risikogruppene.

Spørsmål: Er vaksinen testet godt nok på barn, jamfør svineinfluensavaksinen?
Svar: De to første vaksinene som er godkjent, er ikke testet på barn og unge. Barn blir heller ikke syke i like stor grad som voksne. Vaksinasjon blir i første omgang ikke anbefalt til barn og unge under 18 år.

Spørsmål: Når kan jeg regne med å bli vaksinert? Hvordan er tempoplanen?
Svar: Trondheim kommune har en ambisjon om at som ønsker over 18 år skal være vaksinert innen 20. juni. De eldste og mest sårbare gruppene blir vaksinert først, men tempoplanen er foreløpig ikke klar. 

Spørsmål: Kan jeg vaksinere hele familien samlet?
Svar: Nei, du kan bare bestille vaksinering for deg selv.

Spørsmål: Hva om jeg har underliggende sykdommer, kan jeg likevel ta vaksinen?
Svar: Ja, det kan du, så sant du ikke har koronarelaterte symptomer, eller fastlegen din fraråder deg å ta vaksine av medisinske årsaker.

Spørsmål: Hva med eldre og svært syke, kan de vaksineres?
Svar: Ja, så sant det ikke er spesifikke medisinske årsaker til at de ikke bør ta vaksinen.

Spørsmål: Kan jeg bestille time for vaksinasjon hos fastlegen?
Svar: Foreløpig tas det sikte på at flest mulig skal vaksineres på etablerte vaksinesentre.

Spørsmål: Kan hjemmesykepleien vaksinere meg?
Svar: Ja, hvis du ikke har mulighet til å komme deg til vaksinasjonsstedet kan hjemmesykepleien vaksinere deg etter avtale.

Spørsmål: Tilbyr kommunen transport til/fra vaksinasjonssted hvis jeg ikke har mulighet for å komme meg dit på egen hånd?
Svar: Nei, du må selv ordne deg transport. Syke og uføre vil få tilbud om vaksinering hjemme.

Spørsmål: Kan jeg ha med meg ledsager?
Svar: Nei, på grunn av smittevernhensyn må eventuell ledsager vente utenfor vaksinasjonsstedet.

Spørsmål: Kan jeg få et bevis på at jeg er vaksinert, med tanke på reise, forsikringer osv?
Svar: Ja, du vil kunne få et vaksinasjonskort.

Spørsmål: Når og hvordan får jeg beskjed om min tur?
Svar: Du vil bli kontaktet når det er din tur, enten i form av sms, e-post, digitalpost eller brev. Hvis du har mulighet til det, går du inn på nettlenka som står i meldingen du får tilsendt. Hvis ikke, kan du ringe tlf 90 50 90 52. 

Spørsmål: Hvor lang tid må jeg beregne ved oppmøte?
Svar: Selve vaksinasjonen vil ta noen få minutter. Etter at du er vaksinert skal du observeres i 20 minutter. 

Spørsmål: Kan jeg dra med en gang jeg er vaksinert?
Svar: Du må vente i 20 minutter før du kan forlate vaksinasjonsstedet.

Her finner du mer informasjon om Covid-19-vaksinasjon: www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/

The Coronavirus immunisation programme: www.fhi.no/en/id/vaccines/coronavirus-immunisation-programme/who-will-get-coronavirus-vaccine-first/

Sammensetningen av de aktuelle aldersgruppene i Trondheim:

 • 85 år og eldre: 1214 menn og 2347 kvinner
 • 75-84 år: 4103 menn og 4988 kvinner
 • 65-74 år: 8342 menn og 9082 kvinner
 • 55-64 år: 10692 menn og 10813 kvinner
 • 45-54 år: 13523 menn og 12956 kvinner
 • 20-44 år: 43034 menn og 38528 kvinner

Denne oversikten tar ikke høyde for personer med underliggende sykdommer/tilstander. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper er heller ikke skilt ut.

Her kan du lese om rekkefølge for vaksinasjonen: www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/hvem-kan-fa-koronavaksine/

In English: www.fhi.no/en/id/vaccines/coronavirus-immunisation-programme/who-will-get-coronavirus-vaccine-first/

Sist oppdatert: 20.01.2021

2022 © Ila frivilligsentral AS