Frivillig innsats, eller behov for hjelp i forbindelse med koronasituasjonen?

 Vi ønsker fremdeles at du deltar i tiden vi er inne i. Les under hvordan du går frem og hva du kan bidra med.

Ting du kan hjelpe til med som frivillig under korona-situasjonen:

https://www.facebook.com/groups/748860068853395/


Innkjøp og distribusjon av mat og andre nødvendige varer

Transport av varer, tjenester mm.

Sosial kontakt (telefonkontakt mv.)

Teknisk kompetanse/tjenester knyttet til kommunikasjon og sosiale medier


Dette kan være for eldre som er engstelige, personer som sitter i karantene eller andre som ikke så enkelt får utført sine daglige gjøremål.


Ila frivilligsentral dekker området Ila og Trolla og har fokus på personer som trenger bistand innen disse bydelene og av praktiske årsaker er det også greit at du som frivillig først og fremst er tilknyttet din lokale frivilligsentral.


Om du bor utenfor dette området, kan du gå til https://trondheims.frivilligsentraler.no/  for å finne din nærmeste sentral.


Om du ønsker å bidra som frivillig har vi i samarbeid med Løkkan frivilligsentral opprettet denne Facebook-gruppen for våre felles bydeler.

https://www.facebook.com/groups/lokkanilafvskorona/ 


Det finnes også allerede en mengde gode grupper hvor innsats fra frivillige- og etterspørsel etter hjelp er stor.


https://www.facebook.com/groups/1285233201842252/ 

https://www.facebook.com/groups/546489132638182/ 

https://www.facebook.com/groups/207018560404750/ 

Om du ikke er bruker av Facebook, kan du sende oss en e-post med følgende info til:

post@ila.frivilligsentral.no

Tlf:466 52520

Navn

Eget mobilnummer

Hjemmeadresse

Om du har førerkort og disponerer bil

Kompetanse (slags type oppdrag kan du tenke deg å bidra med?)

Vi vil da kontakte deg om vi får henvendelser fra personer som ønsker din kompetanse og bistand.

Andre nyttige lenker:

Folkehelseinstituttet

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ 

Trondheim Kommune

https://www.trondheim.kommune.no/aktuelt/korona-samleside/ 

Røde Kors

https://www.rodekors.no/ 

Helsenorge

https://helsenorge.no/ 

2022 © Ila frivilligsentral AS