Koronainfo på ulike språk
Norsk
Norsk

Last ned


Smittestopp-appen kort forklart


Litt, mye eller helt avstand?


Informasjon til barnehageforeldre


Informasjon til foreldre i skolen


Generell informasjon om Korona viruset


Informasjon om Korona situasjonen, hjemmekarantene og isolasjonKorona info i samarbeid med:

Koronavettreglene


Lydfiler - Spørsmål og svar om korona på Farsi, Dari og Urdu

Det innleste dokumentet kan leses her på norsk

Vi har utarbeidet plakater med 4 enkle råd til de som vil delta i frivillige aktiviteter, samt oversatt dem til 12 språk. 


Last ned Norsk

Last ned Arabisk, Farsi, Dari, Kumanji, Sorani

Last ned Somali, Tigrinja, Pashto, Urdu, Polsk, Engelsk


SMITTEFOREBYGGENDE TILTAK FOR BARN- OG UNGDOMSAKTIVITET 
Norges Frivilligsentraler er ansvarlig for oppdateringer og endringer av denne nettsiden og henter informasjonen fra godkjente og kvalitetssikrede kilder. Bla. helsenorge.no, helsedirektoratet.no, fhi.no, imdi.no, udir.no, elevkanalen.no
Ved spørsmål eller innspill kan det tas kontakt med Norges Frivilligsentraler, monika@norgesfrivilligsentraler.no 2020 © Ila frivilligsentral AS