Fredag 18 Juni 2021
Kl. 13:00 - 14:30, Ilevollen 15 Matutdeling
Trenger du, eller kjenner du noen som trenger litt ekstra til matbudsjettet? Vi tilbyr matutdeling en gang i måneden.

Ila frivilligsentral og Ilen menighet samarbeider om matutdeling en gang i måneden til beboere i Ila/Trolla og omegn. Dette er en ekstra håndsrekning til de som av ulike grunner har fått en krevende hverdag. Maten er overskuddsmat som vi henter på Matsentralen. Dette er mat som ellers ville blitt kastet, og som nå kan komme noen til gode. På denne måten er vi med på å gi mat, mennesker og miljø en ny sjanse.

Dersom du ønsker å bli med på ordningen, kan du ta kontakt med diakon Martha Garborg Bergslid eller Annette Taraldsen. Før førstegangs oppmøte fyller man ut et søknadsskjema og blir registrert etter en liten samtale. Vi ber ikke om noen form for dokumentasjon på hvorfor du søker hjelp til mat, og vi har taushetsplikt. Som hovedregel ønsker vi at maten hentes på Ilen menighetshus, Ilevollen 15. Om du har vanskeligheter med å hente maten, prøver vi å finne en løsning.

Ta kontakt med diakon Martha Garborg Bergslid Tlf. 48293728, e-post: mb943@kirken.no

 eller Annette Taraldsen, Ila Frivilligsentral Tlf: 466 52520 post@ila.frivilligsentral.no 

for nærmere info og registrering. 

Les mer om Matsentralen

Datoer for utlevering vår 2021: 26 feb, 19 mars, 23 April, 21 mai, 18 juni.

Utlevering av matvarer er mellom kl. 13.00-14.30 på oppsatte dager.

2022 © Ila frivilligsentral AS