Torsdagstreff

Velkommen til Torsdagstreff første torsdag i måneden fra kl 11:00-13:00 på Ilen menighetshus.

Ilen Menighet ønsker velkommen tiltorsdagstreff hver første torsdag i måneden fra kl 11:00-13:00 på Ilen menighetshus (Ilevollen 15). Vi er heldige og har fått til et fint samarbeid med Ila skole til som hjelper til med servering og loddtrekning. For øvrig er det allsang, andakt, god servering (kollekt), loddtrekning og ulike foredrag fra gang til gang.


2021 © Ila frivilligsentral AS