Musikkrom

Ila Frivilligsentral disponerer et musikkrom i kjelleren hvor band/grupper kan øve. Musikkrommet er pr. tiden stengt ut september 2022 pga. renovasjon etter vannlekkasje!

Ila Frivilligsentral disponerer et musikkrom i kjelleren hvor band/grupper kan øve.


RETNINGSLINJER FOR BRUK AV MUSIKKROMMET:

-Det er mulighet for å benytte musikkrommet på fast basis, Dvs. faste øvingstider.

-Det vil alltid være mulig å benytte rommet når kontoret er bemannet/åpent.

-Ungdom under 18 år må ha tilsyn av en voksen.

-Det må alltid taes hensyn til eventuelle arrangementer i salen, dette på grunn av mulig støygjennomgang.

-Det er ikke tillatt å røyke eller drikke alkohol i musikkrommet

-Alt utstyr skal behandles pent og brukes på forsvarlig måte. Dersom noe går i stykker ønsker vi at det varsles til oss på frivilligsentralen. ( det betyr ikke at du blir holdt ansvarlig )

-Utstyr kan ikke taes med ut av musikkrommet med mindre det er avtalt med representant fra frivilligsentralen, og da må kvitteres ut og inn igjen på eget skjema.

-Renhold går på rundgang blant faste brukere av rommet, alt søppel taes med ut av rommet og kastes( restavfall til venstre utenfor ytterdør)

-Det forventes at rommet holdes ryddig av alle som benytter seg av det.

-Ved bruk etter kontortid skal ytterdør holdes låst

-Brudd på disse retningslinjenen vil føre til at man ikke lenger får mulighet til å benytte rommet.

-Alt av privat utstyr settes som settes igjen er på eget ansvar!

- Musikkrommet kan du låne for 350 kr pr. mnd som er et bidrag til husleien.

 

Ta kontakt på

tlf: 46652520 eller mail post@ila.frivilligsentral.no ved spørsmål om lån av musikkrom 

2022 © Ila frivilligsentral AS