Menighetens Hyggestund

Vi ønsker velkommen til menighetens hyggestund en gang pr.mnd fra kl 11:00-13:00 på Ilen menighetshus Datoer høst 2020 Torsdag 3. september, torsdag 1.oktober, torsdag 5. november og torsdag 3. desember.

Vi ønsker velkommen til menighetens hyggestund hver første torsdag i måneden fra kl 11:00-13:00 på Ilen menighetshus (Ilevollen 15). Vi er heldige og har fått til et fint samarbeid med Ila skole til som hjelper til med servering og loddtrekning. For øvrig er det allsang, andakt, god servering (kollekt), loddtrekning og ulike foredrag fra gang til gang.


2020 © Ila frivilligsentral AS